Flickorganens genealogi 

Omslag Flickorganens genealogi 

Aylin Bloch Boynukısa (2012)

Utdrag ur flicklagen: Det går att dela in flickor i tre grundläggande växtsätt. Detta är på inget sätt en systematisk indelning, utan mer en praktisk indelning med fingervisning om vilken skötsel flickor vill ha. I offentliga samlingar av flickor och i beskrivningar av flickor i litteraturen kan felaktigheter förekomma, en viss reservation görs därför för att enskilda fakta kan vara felaktiga där vi litat på etiketter etcetera. Vi är tacksamma för synpunkter på materialet.

Aylin Bloch Boynukısa har felaktiga fiktioner på sina etiketter.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.