Om Dockhaveri

Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

Vi började vår publicistiska bana med att 2012 ge ut 11 antidebuter i ett undersökande av debutfenomenet. I Ett lysande namn kan ni läsa en haverisk antikritik som följde i denna utgivnings spår.

1234 diktböcker tillhör också vår produktion, allra nyast Mia Axelssons Vår gemensamma resa. Därtill finns romanen Utelåst – en uppväxtnostalgi för freaks, e-novellsamlingen Vattnets alla fingrar och Sms-döden som inte är en dagbok. Allra senast utkom bilderboken för alla vuxna som en gång varit unga: Stiftet. Dockhaveri gör även kollektiva läsningar och rumsliga installationer på litteraturrelaterade sammankomster.

Under 2015 skrev vi pjäsen Blomma blad en miljard som har en kollektivt författad bilderbok med punktskrift och svartskrift kopplad till sig. Under våren 2016 gav vi ut dock-ument, anti-logisom ställer frågan vad feministisk litteratur och konst kan vara i dag. I augusti 2016 gav vi ut Henning Brüllhoffs roman Allt jag begär, en litterär dissekering av den manliga blicken inifrån en kropp som skaver mot sina kanter. I oktober 2016 gav vi ut Maria Johanssons memoarer. Vi har också återskapat resterna från Maria Johanssons blogg innan den stängdes ner.

Vi tror även att saker och ting kommer att sprängas på hemsidan inom kort.

Kontakta oss gärna på hej@dockhaveri.se om du vill oss något, men var varse att vi just nu inte läser nya manus pga överväldigade.