Om Dockhaveri

Dockhaveri är ett kollektivt förlag sysselsatt med strategier för flersamt skrivande, kritik av genimyten, former för litterär organisering som inte bygger på konkurrens och författarensamhet, samt politiska frågor kring femininitet, funktionalitet och motstånd. I förlaget ingår runt tjugo aktiva konstnärer från textfältet som vill förändra villkoren för publikation och textrelaterad estetik i Sverige.

Vi började vår publicistiska bana 2012 och har sedan dess utkommit med ett trettiotal verk. Dockhaveri gör även kollektiva läsningar och rumsliga installationer på litteraturrelaterade sammankomster.

Kontakta oss gärna på hej@dockhaveri.se om du vill oss något, men var varse att vi just nu inte läser nya manus pga överväldigade.