En dos Tim Burton, en dos Angela Carter

Omslag Allrakäraste Otyg

Bernur skriver fint om Allrakäraste otyg:
”Det vilda ska man passa sig för. Här river Österholm itu allt idylliskt som byggs upp, som när trygghetsskapande ”Sjörapporten” ersätts av ”Skörraporten”, som åker runt och samlar på skröplighet och svaghet. I den här världen tillåts skörheten finnas. Det finns en dos Tim Burton, en dos Angela Carter, men som sagt: det är lönlöst att söka efter affiniteter och paralleller, när skrivandet närs av så mycket originalitet.”
”Det är en upprorisk text, lycklig i sitt motstånd mot det konforma och normativa. En genuint queer-feministisk text där det fantasifulla och det reella glider in i varandra och bildar en ny sorts enhet. Det är vackert på ett tämligen okonventionellt sätt: befriande, jublande, och tolererande.”

https://howsoftthisprisonis.blogspot.com/2021/04/allrakaraste-otyg-maria-margareta.html