Stiftet

Omslag Stiftet

Linda Holmer och Ina Marie Winter Åshaug (2019)

”I går frågade Therese om jag vill kalla henne Tess.
Jag försöker låta bli att berätta, men det syns på mig.
– Jag har fått en bästis, säger jag.
– Hur vet du det? undrar mamma.”

STIFTET är en rikt illustrerad bilderbok för unga vuxna eller vuxna som en gång varit unga. Berättelsen ställer frågor kring ansvar och identitet. Hur ska man kunna sätta gränser, eller ens veta om någon överskrider dem, om det viktigaste är att andra tycker att man är okej? Kanske är det bara den som står utanför och betraktar
bilderna längre som får svar.

Linda Holmer är adjunkt i design med inriktning på bild och berättande på HDK vid Göteborgs universitet. Hon undersöker både som lärare och i egen praktik de hålrum som uppstår mellan text, bild och läsare. Stiftet är Lindas tredje bilderbok.

Ina Marie Winter Åshaug har tagit examen vid konsthögskolan i Trondheim. Hon arbetar oftast i små format i tekniker såsom blyerts, äggoljetempera och olja. Även om bildvärlden i regel är figurativ framträder ofta abstrakta element där ytan själv är i fokus.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.