Nya böcker till hösten!

Den 15 september ger Dockhaveri ut två nya böcker, av Anna Lindberg respektive Mia Axelsson.

”Skär” och ”Frihetsgudinnor” är böcker som utforskar och skevar kärlekens koreografi. Båda är starkt visuella berättelser som förenar ett symboliskt och ett realistiskt plan.

Om Frihetsgudinnor:

Novellerna tematiserar femininitet, begär och kontrollförlust. De gnistrar och skimrar, spricker upp och återspeglar varandra. De undersöker flickors och unga kvinnors kraft, som är kopplad till sexualitet och kropp, men också till blick, språk och formuleringsförmåga. De beskriver världen genom hetta och ljus; hos optikern, i den grekiska övärlden, på en amerikansk sandstrand. Mytologiska motiv används för att iscensätta olika former av brott, subtila sprickbildningar i relationer, störningar i den symboliska ordningen. Tillsammans bildar novellerna en suggestiv polyfonisk helhet.

Om Skär:

Med en både visuell och direkt prosa byggs en värld upp där kronologin är uppbruten, där istället situationer används för att spegla andra situationer i ett minnesarbete. Huvudpersonen befinner sig i sina föräldrars sommarhus, i barndomens ishall och på jobbet på snabbmatsrestaurangen McOrvars. Hon observerar sig själv, sina relationer nu och då och djuren som rör sig kring sommarhuset med en dissonans i blicken; den är både kyligt avstängd och extremt närvarande. Relationerna till det lite äldre du:et som hon blir förälskad i, den nya kärleken Bim, barndomsvännen Sanna från konståkningen och kollegan Vicky flätas samman till en utvecklingsberättelse om att bli tydlig för sig själv. Om att finna sin sinnlighet, sårbarhet och styrka. Det handlar om begär och konståkning. Om att göra illa och att släppa taget.

Om författarna

Anna Lindberg är född 1982 i Falun och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 2012 med romanen Något måste hända nu som nominerades till debutantpriset Slangbellan. Hon är även verksam som fotograf och litterär översättare (av bland andra Elif Batuman, Joan Didion och Monika Rinck). Arbetet med Frihetsgudinnor inleddes under en vistelse på Ørslevs kloster i Danmark, tack vare ett bidrag ur Åke och Vera Holmbergs stipendiefond.

Mia Axelsson är född 1983 i Norrköping och bosatt i Stockholm. Hon är bibliotekarie, skrivpedagog och har gått Biskops-Arnös författarskola. Hon har gett ut en diktsamling, Vår gemensamma resa (2017), och publicerats i tidskrifter som Lyrikvännen, Ordkonst och Tydningen. Skär har kommit till de senaste åren under en seminarieserie för svenska och finska författare under ledning av Monika Fagerholm.

Författarporträtt av Mia Axelsson
Mia Axelsson
Författarporträtt av Anna Lindberg
Anna Lindberg